حقیقت تلخ

دختری به خاطر فاش شدن عکس های شخصی اش خودکشی کرد…
پسر بچه ای از ترس مومو خودش را کشت…
دختری به علت ترس از آبرویش،آزار جنسی شد…
اکثر فرزندان کشورم حتی قبل از بلوغ فیلم جنسی میبینند…
امار اعتیاد به خودارضایی در نوجوانان،فاجعه بار است.
فساد،فحشا،رابطه با جنس مخالف،بلوغ زودرس،شکست عشقی،افسردگی،قرار گرفتن زیر فوج فوج شبهات دینی فرهنگی،تباه شدن وقت،خاموش شدن خلاقیت،افت تحصیلی،کم شدن سرانه مطالعه و
هزاران مشکل دیگر،ثمره استفاده نادرست کودکانمان از فضای مجازی می باشد.
با قدرت می گویم هیچ دستگاه نظارتی نمیتواند فرزندانمان را از این مشکلات دور کند
جز نزدیکترین دستگاه نظارتی که خانواده می باشد.
همین قدر کافیست تا اهمیت نظارت والدین بر کودکان مشخص شود.
ردپا که حاصل تلاش نزدیک به یکسال تیم برنامه نویسی ما میباشد،
با وجود محدودیت ها چه از جانب خود اندروید و چه از جهات دیگر،
اکنون آماده ارائه خدمات می باشد تا در این برهه حساس کمک والدین باشد و در تنگنای تربیت و پیچ و تاب این مسیر همراه والدین شود.باشد که شاهد نسل آینده ای خلاق و پرتلاش باشیم.

شمارو به دیدن کلیپی جالب دعوت میکنم…

مهدی طهان مدیر تیم برنامه نویسی ردپا